Om Mysingensidorna

Här kommer jag att samla all möjligt material om Mysingen-båtarna (bilder, annonser, beskrivningar osv) allt eftersom jag kommer över nytt.

Under Allmänt hittar du lite historik och en Mysingen-sägen (som jag gärna vill tro är sann). Jag jobbar på att försöka få fram mera uppgifter om de finska varv där Mysingen-båtarna byggdes. Detta kommer så småningom att läggas upp här.

Modell-sidorna finns numera ganska mycket material om de olika Mysingen-modellerna (11 st hittills).

Dokument-sidorna hittar du hela dokument, just nu annonser, som jag har tagit materialet till modellsidorna ifrån.

Du hittar fler bilder på Mysingen-båtar i Fotogalleriet

 Jag har under arbetet med dom här sidorna upptäckt att det är svårt att få tag på uppgifter om Mysing-båtarna.
Så, om du har har någon information, det kan vara vad som helst t.ex. om olika varianter av modellerna, hur många som byggdes av varje modell etc..... Eller om du har bilder på Mysingar, dokument etc så kontakta mig så kan jag lägga upp det här och göra det tillgängligt för andra Mysing-ägare och intresserade.